Ngày 16/9/2015, Cục Quản lý Giá - Bộ Tài chính tổ chức buổi Lễ trao Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá cho 52 doanh nghiệp thẩm định giá. Đây là đợt 2 Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận cho những doanh nghiệp đủ điều kiện thay vì Thông báo các doanh nghiệp đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá và danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề trong từng năm.

Phát biểu tại buổi Lễ trao Giấy Chứng nhận, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục quản lý giá cho biết, trước đây, mọi hoạt động thẩm định giá đều do các DN thẩm định giá thực hiện. Việc quản lý nhà nước đối với các DN thẩm định giá của Bộ Tài chính thực hiện theo hình thức ban hành Thông báo các DN đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá và danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề trong từng năm.

Tuy nhiên, nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN thẩm định giá hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp, ổn định trong hoạt động kinh doanh, đáp ứng yêu cầu quản lý đối với doanh nghiệp thuộc loại hình hoạt động kinh doanh có điều kiện, đồng thời căn cứ vào các quy định tại Luật Giá và các văn bản hướng dẫn, doanh nghiệp đang hành nghề thẩm định giá theo Thông báo của Bộ Tài chính trước ngày Nghị định 89/2013/NĐ-CP có hiệu lực phải đảm bảo các điều kiện và nộp hồ sơ để được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá. Giấy chứng nhận sẽ không thay đổi hàng năm như Thông báo trước đây.

Các doanh nghiệp được cấp Giấy Chứng nhận phải đáp ứng được một số tiêu chí cơ bản như: Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật giá về thẩm định giá đối với điều kiện và hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận; Thực hiện đúng quy định về thời hạn và chất lượng Báo cáo tình hình hoạt động thẩm định giá; Thực hiện nghĩa vụ về đóng BHXH cho các thẩm định viên đăng ký hành nghề tại DN theo quy định của pháp luật về bảo hiểm; Tham gia tích cực vào hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước về thẩm định giá; Các DN đã được tiến hành kiểm tra và về cơ bản thực hiện tốt việc chấp hành quy định của pháp luật về thẩm định giá trong 4 năm trở về đây.

Bộ Tài chính sẽ xem xét cấp lại Giấy chứng nhận khi doanh nghiệp có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận hoặc do Giấy chứng nhận bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả kháng.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Giá khẳng định, đây là bước chuyển mạnh mẽ tạo điều thuận lợi nhất cho DN hoạt động. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để các DN, thẩm định viên về giá hoạt động trong khuôn khổ cho phép của pháp luật đảm bảo chất lượng hoạt động và đạo đức nghề nghiệp.

Cũng tại buổi Lễ, đại diện một số DN cũng bày tỏ niềm vui khi được cấp Giấy chứng nhận bởi đây là điều kiện để các DN được hành nghề và cũng là điểm để tăng niềm tin và uy tín với khách hàng. Đồng thời, một số DN cũng mong muốn Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện các tiêu chuẩn Thẩm định Giá để DN và các Thẩm định viên hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Tải về Giấy chứng nhận Đủ điều kiện Kinh doanh Dịch vụ Thẩm định giá của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định giá Việt Nam Tại đây.

Đối tác và khách hàng của chúng tôi